Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Standart plemene

 

 

 Celkový vzhled: robustní, středně velký pes. Dobře osvalený, obdélníkového tvaru těla. Vyzařuje velkou sílu a energii v souladu s mrštností a lehkostí pohybu. Je pevný, souměrně stavěný. V relaxačním pohybu uvolněný. S výrazem moudré, dobrosrdečné povahy, vyrovnaného klidu a vysoké inteligence. Feny jsou jemnější stavby těla.

Hlava: velká, hranatá s vráskou když je zaujatý, ne v klidu. Výrazný stop, nosní partie široká, spodní čelist mohutná a široká. Pysky mírně převislé.

Oko: tmavé, šedé, modré, dravčí oko je tolerováno. Přiměřeně velké k velikosti lebky, široce posazené, mandlového tvaru. Nadočnicový oblouk spolu s nasazením ucha dotváří mohutnost a hranatost hlavy.

Ucho: ve tvaru „ V“ , souměrné s velikostí hlavy, sklopené, dobře přiléhající, široko nasazené, nepřevyšující temeno hlavy. Velké, těžké ucho je nežádoucí.

Chrup: úplný, zuby velké, silné, rovnoměrně zasazené. Skus nůžkový, klešťový, obrácené nůžky, je přípustný mírný předkus. Není však žádoucí a toleruje se u jinak výjimečných jedinců.


Krk: mírně klenutý, středně dlouhý, silný a svalnatý, obvodem téměř shodný s hlavou. Volná kůže pod krkem-tzv. řasa nesmí být příliš výrazná, nikoliv „ suchý“ krk. U fen je skoro neznatelná řasa.

Hrudník: mohutný, široký, dostatečně prostorný a hluboký.

Přední končetiny: silné, rovné v klidu i pohybu. Dobře osvalené, pevné záprstí, klenutá a uzavřená tlapka.

Trup: hřbet široký, svalnatý a pevný. Je rovný, v bederní části mírně klenutý. Bedra pevná, s výrazně prokleslou slabinou. Břicho pevné, lehce vtažené.

Zadní končetiny: dobře úhlené, silné, rovné v klidu i pohybu, velmi výrazně osvalené. Tlapky klenuté a uzavřené.

Ocas: vysoko nasazený, silný při kořeni a zužující se ke špičce, sahající k hleznu. V klidu nesený svěšený dolů, mírně prohnutý. Při rozrušení nesený vzhůru, muže být prohnutý nikoliv zatočený. Hladký, bez delšího osrstění nebo praporce.

Srst: krátká, hustá, bez podsady přiléhající k tělu. Odolná vůči počasí. Tvrdá srst je nežádoucí.
Barva srsti je: zlatá, skořicová, modrá, hnědá, černá a všechny barvy s žíháním. Jsou povolené bílé znaky nepřesahující 25% povrchu těla. Bílé tlapy jsou nepřípustné.

Pohyb: harmonický a vyvážený, vyzařující sílu a temperament. Lehký a prostorný chod. Pevná hřbetní linie. Při volné chůzi je typický mimochod tzv.“ pas.“

Velikost: výška v kohoutku pes 62 – 70 cm, fena 50 – 65 cm. Váha je přiměřená k velikosti psa, feny. Pes 50 kg a výše, fena 35 kg a výše. Váha nesmí omezovat výkon a pohyblivost.

Povaha: vyrovnaný, sebevědomí a dominantní. Nebojácný, ne však agresivní. Má silně vyvinutý ochranitelský pud vůči všem mláďatům, velmi silně lpí na dětech. Ačkoli v povaze Bandoga není agresivita, v případě napadení jeho pána, rodiny nebo majetku zakročí velmi razantně a nekompromisně. V přítomnosti psovoda se chová přátelsky , vstřícně a je za všech okolností ovladatelný.

General Appearance: Sturdy, medium sized dog. Well muscled, rectangular body shape. Oozes strength and energy in accordance with the agility and lightness of movement. It is hard, symmetrically built. The wellness movement relaxed. Yours wise, warm-hearted nature, calm and balanced high intelligence. Females are more delicate physique. 

Title: Large, angular wrinkle when interested, not in peace. Distinct stop, broad muzzle, lower jaw strong and broad. Lips slightly overhanging. 
Eye: Dark, Grey, Blue, hawk eye is tolerated. Moderate to large size of the skull, widely spaced, almond shaped. Superciliary arch, along with deployment of the ear is enhanced robustness and angularity of the head. 
Ears: V-shaped, symmetrical with the size of the head, folded tight, widely deployed, exceeding the skull. Large, heavy ear is undesirable. 
Teeth: complete teeth large, strong, evenly planted. Scissors, pincers, scissors reverse, slight overbite is acceptable. However, it is desirable and tolerated in an otherwise exceptional individuals. 

Neck: Slightly arched, medium length, strong and muscular, almost identical circuit to the head. Loose skin under the neck, so called. Algae may be too strong, not a "dry" neck. For females, almost imperceptible fold. 
Chest: Powerful, broad, capacious and deep. 
Front legs: strong, straight at rest and movement. Well muscled, strong pasterns, feet arched and closed. 
BODY: Back broad, muscular and solid. It is straight, the lower back slightly arched.Loin strong, with significant weakness prokleslou. Abdomen firm, slightly tucked up. 
Hindquarters: Well angulated, strong, equal in standing or moving, very well muscled.Feet arched and closed. 
Tail: Set high, strong at root and tapering towards the tip, reaching to the hock. At rest hanging down, slightly curved. The excitement carried upwards, can be curved rather than curled. Smooth, no longer hair or feathering. 
Coat: Short, dense, undercoat not lying. Weatherproof. Hard coat is undesirable. 
Coat color is: black, cinnamon, blue, brown, black and brindle color. White markings are allowed not more than 25% body surface area. White feet are permitted. 
Movement: harmonious and balanced, powerful and temperament. Light and spacious function. Solid topline. The walk is a typical pacing so-called "passport." 
Size: height at withers male 62-70 cm, female 50-65 cm. Weight is proportionate to the size of the dog, bitch. Male 50 kg and above, female 35 kg and above. Weight must not restrict the power and agility. 
Nature: balanced, confident and dominant. Fearless, but not aggressive. My instinct is strongly developed protector against all chicks, very strongly attached to children.Although not in the nature Bandog aggression, if attacked his master, family property or take action very vigorously and uncompromisingly. In the presence of the handler is friendly, helpful and in all circumstances to use.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist
aktualizováno: 04.07.2014 13:38:57